ประวัติของโรงเรียน

โรงเรียนกำธรสอนเสริมก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527  โดยนายกำธร  สุวรรณชวลิต ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขา ฟิสิกส์ โดยในช่วงแรกเปิดสอนเพียงแค่วิชาฟิสิกส์เพียงอย่างเดียวแต่เนื่องด้วยในช่วงนั้นมีโรงเรียนกวดวิชาอยู่น้อยมากจึงทำให้โรงเรียนกำธรสอนเสริมกลายเป็นหนึ่งในกวดวิชาชื่อดังของหาดใหญ่ในสมัยนั้นหลังจากนั้นโรงเรียนกวดวิชากำธรสอนเสริมก็ได้ดำเนินการสอนมาจนถึงปัจจุบันถึงแม้จะไม่เป็นหนึ่งในกวดวิชาที่มีชื่อเสียงนักแต่ก็ยังมีนักเรียนต่างๆมาเรียนกันอย่างไม่ขาดสาย

ที่ตั้งของโรงเรียน

โรงเรียนกำธรสอนเสริมก่อตั้งอยู่ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  บนถนนเพชรเกษมเยื้องโรงเรียน ญ.ว. ณ บ้านหมายเลขที่ 486/21

โรงเรียนในปัจจุบัน

โรงเรียนกำธรสอนเสริมในปัจจุบันมีนักเรียนอยู่ประมาณ 200 คนโดยเปิดสอนตั้งแต่ ม.1-ม.6 มีอัตราค่าเรียนคอร์สละ3,500 บาท ต่อ วิชา มีห้องเรียน 4 ห้องพร้อมเครื่องปรับอากาศทุกห้องโดยมีวิชาที่เปิดสอนดังนี้

1.วิชาฟิสิกส์  สอนโดย ผ.ศ. กำธร  สุวรรณชวลิต 

2.วิชาคณิตศาสตร์  สอนโดย ครูพี่เจี้ยบ

3.วิชาเคมี  สอนโดย ครูพี่ผึ้ง

4.วิชาภาษาอังกฤษ  สอนโดย ครูไก่

 

ถ้าใครสนใจก็เชิญไปเรียนได้ครับedit @ 14 Sep 2010 10:08:40 by pink_heaven